Luka Opatija - privezište Ičići

Luka Opatija-privezište Ičići (ϕ=45° 18,7ʹ N ; λ=14° 17,2ʹ E)

 

Definira se kao luka lokalnog značaja za godišnji privez plovila , s mogućnošću nautičkog turizma.

 

Lučko područje definirano je čl. 90.  Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Opatija-privezište Ičići obuhvaća površinu od 31.116 mod čega 3.575 m2 kopnenog dijela i 27.541 m2 morskog područja.

 

Luka se sastoji od operativnog gata i zaštitnog gata, lukobrana i obala za privez plovila dužine cca 130 m. Operativni gat je dužine od 24 m, dubine uz obalni zid 3 m, kapaciteta priveza 2 manja plovila. Zaštitni gat ima funkciju zaštite akvatorija, priveza brodica i dužine je 20 m. Lukobran ima  funkciju zaštite akvatorija,  a s unutrašnje strane služi za privez plovila. Sagrađen je od kamenometa dužine 200 metara. Obale za privez plovila su tipa masivnih obalnih zidova  ukupne dužine 200 metara i dubine 1.5 metara.

 

Luka je opremljena napravama za privez plovila i navozom za plovila. Luka ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 154 vezova i 13 nautičkih vezova. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod i elektriku.

 

U sklopu luke nalazi se na vidljivom mjestu eko kontejner za prihvat otpadnih ulja. 

Translate