Parkiralište

Opći uvjeti parkiranja 
Opći uvjeti parkiranja za područje Mul Opatija i Volosko

 

Naplata parkiranja obavlja se:

U razdoblju od dana 1. travnja do dana 30. rujna
svaki dan uključujući neradne dane i državne praznike u vremenu od 07:00 do 22:00 sati.
U razdoblju od dana 1. listopada do dana 31. ožujka:
od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 18:00 sati,
subotom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,
nedjeljom i državnim praznikom se parkiranje ne naplaćuje.

Korisnik parkirališta može naknadu za parkiranje plaćati po svom izboru, u skladu sa ovim Općim uvjetima, kupovinom:

Dnevne parkirne karte,
Jednosatne ili višesatne parkirne karte (satna karta),
Povlaštene parkirne karte.

 

DNEVNA PARKIRNA KARTA

Članak 8.

Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila sklopio s Lučkom upravom ugovor o korištenju Parkirališta iz članka 5. ovih Općih uvjeta uz korištenje dnevne parkirne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na Parkiralištu, a da pri tome nije koristio satnu kartu ili povlaštenu parkirnu kartu.

Dnevna parkirna karta vrijedi 24 sata od trenutka izdavanja koji je naznačen na karti. Cijena dnevne parkirne karte iznosi:

U razdoblju od dana 1. travnja do dana 30. rujna – 160,00 kuna (stotinušezdeset kuna),
U razdoblju od dana 1. listopada do dana 31. ožujka: 100,00 kuna (stotinu kuna).

Korisnik parkiranja koji u roku od tri dana od dana izdavanja dnevne parkirne karte uplati Lučkoj upravi polovinu iznosa iz stavka 3. ovog članka, oslobađa se obveze plaćanja razlike do punog iznosa.

 

Dnevnu parkirnu kartu i nalog za plaćanje dnevne parkirne karte izdaju ovlaštene osobe Lučke uprave na način da dnevnu parkirnu kartu sa nalogom za plaćanje pričvršćuju ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostava dnevne parkirne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 5. ovog članka smatra se urednom dostavom pa kasnije njihovo uništenje ili oštećenje ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje.

Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu parkirnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja na račun Lučke uprave koji je naznačen u nalogu za plaćanje dnevne parkirne karte. 3.

U slučaju da korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu parkirnu kartu u roku iz stavka 7. ovog članka, osim iznosa dnevne parkirne karte, obvezan je platiti i troškove opomene u iznosu od 20,00 kuna te zakonsku zateznu kamatu.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne parkirne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP-a prema registarskoj oznaci vozila

Translate