Luka Lovran

Luka Lovran (ϕ=45° 17,4ʹ N ; λ=14° 17,0ʹ E)

 

Definira se kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja za godišnji privez plovila. Lučko područje definirano je čl. 87.  Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Lovran obuhvaća površinu od 45.893 m2 od čega 3.737 m2 kopnenog dijela i 42.156  mmorskog područja.

 

Luka se sastoji od operativnog i zaštitnog gata i operativnih obala (sjeverne, južne i istočne) te privezišta za plovila. Operativni i zaštitni gat dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid  od 3 do 4,5 metara. Vanjski dio gata ima zaštitnu funkciju sistema kamenometa (školjere).

 

Operativna sjeverna obala dužine 13 m+18 m, dubine uz obalni zid od 4 do 5 metara, također se koristi kao zaštitni gat na ulazu luke.

 

Operativna južna obala dužine  je 60 m, dubine uz obalni zid od 4 do 5 metara. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite (off shore).

 

Operativna istočna obala dužine je 60 m, dubine uz obalni zid od 4 do 6 metara. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite.

 

Dio luke-privezišta za plovila, ukupne dužine 135 metara, dubine uz obalni zid 0.6 do 2 metra. Zatim zaštitnog gata dužine 50 metara, radnog zaravna površine 120 m2 i malog zaštitnog gata na ulazu dužine 7 metara.

 

Luka ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 77 vezova. Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svijetlom, dizalicom za brodice nosivosti 3 tone i navozom za brodice, cestovnom prometnicom, vodovodom, elektrikom.

 

U sklopu luke nalazi se na vidljivom mjestu eko kontejner za prihvat otpadnih ulja.

 

Gradska urbana sredina nudi sve potrebne standarde usluge.

Translate