Luka Opatija - privezište Dražica

Lokacija

Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Medveja

 

Geo – lokacija

ϕ = 45°16’3 N; λ = 14°16’6 E

 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi čestica KO Tuliševica 29 dio, 7343 dio, 7344 i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz operativnoga gata i obale za privez brodica. Operativni gat je dužine 45 metara, dubine uz gat od 3 do 4 metra, te kapaciteta priveza 3 manja broda i nekoliko brodica. Obala za privez brodica je prirodno kamenita s privremenim betonskim privezima kapaciteta 20 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom. Ima priključak na cestovnu prometnicu.

Translate