Luka Moščenićka Draga

Definira se kao luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

 

Lučko područje definirano je čl. 89.  Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Mošćenićka Draga obuhvaća površinu od 24.871 m2 od čega 1877 mkopnenog dijela i 22.994 m2 morskog područja.

 

Luka se sastoji iz operativne obale, zaštitnog  gata-lukobrana i obala za privez plovila. Operativna obala je dužine 72 m +15 m + 61 m, dubine uz obalni zid od 2.5-4.5 metra. 

 

Zaštitni gat-lukobran ima funkciju zaštite akvatorija i služi za privez plovila. Dužine je 30 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 140 metara, dubine od 0.5–2.9 metara.

 

Luka ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 62 vezova i 6 nautičkih vezova. Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svijetlom,  navozom i dizalicom za brodove kapaciteta 3 tone. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod i elektriku.

 

U sklopu luke nalazi se eko spremište zajedno s eko kontejnerom za otpadna ulja. U luci se nalaze i dva manja zidana spremišta i prostorija s rashladnim uređajem za potrebe ribara.

Translate