Javna nabava

Plan nabave za 2022. godinu

Odluka 1. izmjena plana nabave za 2022. godinu

Izmjena Plana nabave 2022

 

Odluka 2. izmjena plana nabave za 2022. godinu
Izmjena Plana nabave 2022

Odluka 3. izmjena plana nabave za 2022. godinu
Izmjena Plana nabave 2022

Odluka 4. izmjena plana nabave za 2022. godinu
Izmjena Plana nabave 2022

Odluka 5. izmjena plana nabave za 2022. godinu
Izmjena Plana nabave 2022

Odluka 6. izmjene plana nabave za 2022. godinu
Izmjena Plana nabave 2022

Odluka 7. izmjena plana nabave za 2022. godinu
Izmjena Plana nabave 2022

Plan nabave za 2018. godinu

Odluka 1. izmjena plana nabave za 2018. godinu
I. Izmjena Plana nabave za 2018

Odluka 2. izmjena plana nabave za 2018. godinu
II. Izmjena Plana nabave za 2018

Opatija, 03. travanj 2019. godine

NABAVA RADOVA NA DOGRADNJI OBALE I IZGRADNJI OBALNE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI
Evidencijski broj: EN-N12/19
Rok za dostavu ponuda: 23. travnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0012891

PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Opatija, 26. ožujka 2019. godine

Naručitelj Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi evidencijski broj: EN-N-12/19.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) na stranicama EOJN 26. ožujka 2019. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.

Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

Translate