Luka Volosko - privezište Preluk

Luka Volosko-privezište Preluk 

(ϕ=45° 21,3ʹ N ; λ=14° 20,2ʹ E)

 

Definira se kao privezište i sidrište. Lučko područje definirano je čl. 91.  Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Volosko-privezište Preluk obuhvaća površinu od 79.469 m2 od čega 4.482 mkopnenog dijela i 74.987 m2 morskog područja.

 

Luka je privezište i sidrište za plovila. Sastoji se iz prirodne kamenite morske obale, djelomično prirodno zaštićene, ukupne obalne dužine cca 550 metara na kojoj postoje privezne bitve i zidani objekti spremišta. Spremišta su pojedinačne gradnje. Luka je opremljena dizalicom za brodice i ima priključak na cestovnu prometnicu.

 

Luka Volosko-privezište Preluk ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 81 vezova.

Translate