Luka Medveja

Luka Medveja (ϕ=45° 16,3ʹ N ; λ=14° 16,6ʹ E)

 

Definira se kao luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

 

Lučko područje definirano je čl. 88. Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Medveja obuhvaća površinu od 14.847 m2 od čega 1.071 m2 kopnenog dijela i 13.776  mmorskog područja.

 

Luka se sastoji iz operativnog gata i obale za privez plovila. Operativni gat je dužine 45 m + 6 m + 6 m, dubine uz gat od 3 do 4 metara. Obala za privez plovila sastoji se iz prirodne kamenite morske obale, djelomično zaštićene dužine od cca 75 metara, prirodno je kamenita s privremenim betonskim privezima. 

 

Luka ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 37 vezova. Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom i ručnim vitlom. U sklopu luke nalazi se na vidljivom mjestu eko kontejner za prihvat otpadnih ulja. Ima priključak na glavnu prometnicu te vodovod i elektriku.

Translate