Luka Ika

Luka Ika (ϕ=45° 18,3ʹ N ; λ=14° 17,2ʹ E)

 

Definira se kao luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje definirano je čl. 86. Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Ika obuhvaća površinu od 71.074 m2 od čega 5.924 m2 kopnenog dijela i 65.150  m2 morskog područja.

 

Luka se sastoji od operativnog gata, zaštitnog nasipa i privezišta za brodice. Operativni gat je dužine od 26 m, dubina uz  gat je od  1,2 do 4.6 metra. Zaštitni nasip je dužine 100 metara, širine 15 metara i u funkciji je djelomične zaštite akvatorija luke. S unutrašnje strane nasipa su privezi i sidrišta plovila. Privezište uz obalu ima dužinu od cca 170m + 40m. Luka ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 126 vezova. Luka je opremljena napravama za privez plovila, dizalicom nosivosti 12 tona.

 

U sklopu luke nalazi se na vidljivom mjestu eko kontejner za prihvat otpadnih ulja.

 

Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod i elektriku.

Translate