Odluka o dodjeli dozvola na području ŽLU-OLMD

Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23), članka 6.točke 5. Plana upravljanja lučkim područjem Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga i čanka 8. stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na 37. elektronskoj sjednici održanoj 29. svibnja 2024 godine donosi odluku

Translate