Do kraja 2022. godine u draškom portu u funkciji će biti nova dizalica za plovila

Dizalica koja se namjerava postaviti bit će stupna dizalica s konzolom nosivosti 10 tona. Dohvat dizalice bit će 5 m, visina podizanja 8,8 m, a konzola će se okretati 360°.

Mošćenička Draga – Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga u svojstvu nositelja projekta u 2022. godini provodi projekta „Osuvremenjivanje male ribarske infrastrukture nabavom dizalice za plovila“, čija je glavna aktivnost dobava i postavljanje specijalizirane dizalice za plovila na novoizgrađenom dijelu rive u Mošćeničkoj Dragi. Ukupna vrijednost projekta je 694.375,00 kn te je projekt u 100 % iznosu financiran EU sredstvima iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva su dobivena putem natječaja LAGUR-a Vela vrata za provedbu Mjere 1.1 “Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja”.

Specijalizirana dizalica se postavlja u svrhu razvoja male ribarske infrastrukture općine Mošćenička Draga značajne za svakodnevno obavljanje ribolovnih/akvakulturnih djelatnosti i poboljšanje praksi na kopnu te podizanja svijesti o važnosti ribarstva za lokalnu zajednicu.

Za potrebe dobave i postavljanje specijalizirane dizalice za plovila proveden je postupak javne nabave u tijeku kojeg je kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuđača SPB inženjering d.o.o. u vrijednosti 611.100,00 kn s PDV-om, te se postavljanje dizalice u luci Mošćenička Draga može očekivati do kraja godine.

Osuvremenjivanje male ribarske infrastrukture nabavom dizalice za plovila usmjereno je prema potrebama ribarskog sektora s područja općine Mošćenička Draga, međutim povrh korisnika s područja općine može se očekivati korištenje dizalice i od strane ostalih ribara s područja susjednih općina i gradova, kao i ostalih vlasnika plovila, među ostalima i domaćih i stranih nautičara.

Temelj za dizalicu za plovila planiran je bio već projektom 1. faze nadogradnje luke Mošćenička Draga te su tijekom radova nadogradnje luke Mošćenička Draga postavljeni sidreni vijci za dizalicu, energetski kabel i cijev za vodu.

U cilju povećanja konkurentnosti malog ribarskog sektora Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga provedbom projekta planirano je postavljanje nove specijalizirane dizalice za plovila na novoizgrađenoj rivi u Mošćeničkoj Dragi, te kroz navedeno postizanje sljedećih ciljeva: razvoj male ribarske infrastrukture značajne za svakodnevno obavljanje ribolovnih/akvakulturnih djelatnosti i poboljšanje praksi na kopnu, doprinos stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje djelatnosti kroz diversifikaciju djelatnosti i unaprjeđenje opskrbnog lanca usmjerenog prema turizmu i podizanje svijesti o važnosti ribarstva za lokalnu zajednicu.

Dizalica koja se namjerava postaviti bit će stupna dizalica s konzolom nosivosti 10 tona. Dohvat dizalice bit će 5 m, visina podizanja 8,8 m, a konzola će se okretati 360°.
Izvor: https://poduckun.net

Translate