Početak radova na dogradnji obale i gradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi

Financiranje projekta u I. fazi je osigurala Primorsko-goranska županija u iznosu od 1,000.000 kuna i Općina Mošćenička Draga u iznosu od 500.000 kuna
Na rivi u Mošćeničkoj Dragi obilježen je početak radova na dogradnji obale i gradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, investicije vrijedne 8,839.671,48 kuna. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga i Općina Mošćenička Draga suinvestitori su projekta. Dio radova odvija se na lučkom području i to na njegovu morskom dijelu, dok je manji dio izvan lučkog područja, javlja Primorsko-goranska županija.

  • Mi smo županija koja je prepoznala da je pola županije more, da imamo 1065 kilometara obalne crte gdje smo utvrdili granice pomorskog dobra na 500 kilometara, što znači da se može koncesionirati, a mi smo izdali više od 100 koncesija. Na navedenom području nalaze se još 103 županijske luke kojima upravljaju ŽLU, a u velikom broju njih pripremili smo niz projekata rekonstrukcija, proširenja i dogradnji luka i pristaništa kojima stvaramo uvjete za kvalitetnije povezivanje. Svjedoci ste velikog investicijskog ciklusa diljem Primorsko-goranske županije, a sve što smo potpisali je i napravljeno tako da sigurno očekujte da ćemo završiti i ovo u Mošćeničkoj Dragi – rekao je župan Zlatko Komadina.

Pročitajte više na: https://lokalni.vecernji.hr/zupanije/pocetak-radova-na-dogradnji-obale-i-gradnji-obalne-setnice-u-moscenickoj-dragi-16337 – lokalni.vecernji.hr
Zahvatom je obuhvaćeno produženje tj. dogradnja postojeće operative obale i gradnja nove obale u nastavku, sa šetnicom u zaleđu. Operativna obala se produžuje u istoj ravnini za 25 m. Tako se uz postojeću obalu dobiva mogućnost istovremenog pristajanja dva veća turistička broda, a ujedno je dobivena nova zaobalna površina. Nova obala je planirana u nastavku u dužini od oko 61 m. U odnosu na operativnu obalu je više uvučena prema kopnu. Nova obala je širine 5,5 m i unutar je lučkog područja, a šetnica u zaleđu je širine 6,5 m. Šetnica je u razini s operativnom obalom tj. viša je za 45 cm od nove obale. Ostatak stjenovitog prostora od šetnice do potpornog zida širine 5,5 do 6,5 m, će se poravnati u širini tri metra, a ostalo će se nastojati sačuvati kao što je i sada prirodno stjenovito, s manjim ozelenjivanjem. Na kraju u zaleđu šetnice uz postojeću taložnicu planirane su stepenice za povezivanje parka koji se nalazi iznad (visinska razlika 5,2 m).
Izvođač radova je G.A.M.I.K. d.o.o. Financiranje projekta u I. fazi je osigurala Primorsko-goranska županija u iznosu od 1,000.000 kuna i Općina Mošćenička Draga u iznosu od 500.000 kuna. Navedenom projektu prethodila je sanacija obale luke Mošćenička Draga u kojoj je Primorsko-goranska županija sudjelovala sa 322.000 kuna te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture s iznosom od 1,100.000 kuna, Općina Mošćenička Draga sa 150.0000 kuna i ŽLU OLMD sa 150.000 kuna.

Izvor: https://lokalni.vecernji.hr

Translate