Štete od juga još se zbrajaju – najviše stradala draška luka

Iz sigurnosnih razloga ograđena su oštećena, nesigurna područja u lukama te se mole građani da se na istima ne zaustavljaju i ne prolaze kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja ili ozljeđivanja.

Opatija – Posljedice jakog juga ostavile su velik trag na obali Opatijske rivijere pa tako i u njezinim lukama.

U luci Volosko došlo je do oštećenja kamenih ploča i njihovih temelja na velikom mulu, spremnik za zauljene krpe i filtere je odnesen u more, oštećenja su nastala i na šahtu za struju,
te su mnogi aneli popucali pod silinom mora. U privezištima Dražica i Portić oštećena su i iščupana više vrata od ribarskih spremišta. U privezištu Admiral došlo je do velikog oštećenja obale. U luci Ičići kompletno je iskrivljen stup sa obavijesnim pločama. U luci Ika je izbijena greda za bočni privez brodica.
U luci Mošćenička Draga došlo je do najviše štete i oštećenja su sljedeća: „Ribarska kućica“ s ledomatom je iščupana i pomaknuta oko 10 tak metara od svoje pozicije, vrata na spomenutoj kućici su izbijena, te je unutrašnjost devastirana, spremnik „Tanvana“ je također isčupan i pomaknut sa svoje pozicije oko 10 m, spremnik za otpadno ulje je bačen na stijene koje su oko 5 m udaljene od njegove pozicije, oštećeno je više rubnih kamenih ploča na zidiću, kao i drvene klupice na istom,
ormarić od struje za brodice i jahte je potpuno uništen, inox ograde nove rive pretrpile su više oštećenja, ormarić sa vatrogasnom cijevi je srušen, izvještaj je Županijske lučke uprave Opatija-Lovran – Mošćenička Draga.

Služba Lučkog redarstva predvođena v.d. ravnateljicom Alessandrom Selak jučer je u jutarnjim satima izašla na teren te počela sa utvrđivanjem nastale štete. Pokrenute su sve potrebne radnje kako bi se što prije započelo sa sanacijom. Iz sigurnosnih razloga ograđena su oštećena, nesigurna područja te se mole građani da se na istima ne zaustavljaju i ne prolaze kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja ili ozljeđivanja.

  • Štete se još utvrđuju, te će se pravo stanje vidjeti kada nivo mora dozvoli uvid na potopljena područja, poručili su iz Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.
    Izvor: https://poduckun.net
Translate