Tratarica Sv. Andrija neće više morat poć va Cres na škver! Mošćenička Draga nabavila novu dizalicu

Tradicijsko plovilo premijerno je podigla nova dizalica za plovila čija je nosivost 10 tona, dohvat 5 metara, a visina podizanja 8,8 metara.
Tratarica Sv. Andrija neće više morat poć va Cres na škver – rečeno je danas na novoj rivi u Mošćeničkoj Dragi gdje je ovo tradicijsko plovilo premijerno podigla nova dizalica za plovila čija je nosivost 10 tona, dohvat 5 metara, a visina podizanja 8,8 metara.

Poseban dan za Općinu Mošćenička Draga koja postiže izvrsne turističke rezultate, ali ne zanemaruje svoj pomorski sektor, ribarstvo i tradicijska plovila kojih, kako se moglo čuti od nadležnih i dalje planiraju razvijati.

Moderniziranje infrastruktre

– Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga je početkom 2022. u svojstvu nositelja projekta započela s provedbom projekta osuvremenjivanja male ribarske infrastrukture nabavom dizalice za plovila čija je glavna aktivnost dobava i postavljanje specijalizirane dizalice za plovila na novoizgrađenom dijelu rive u Mošćeničkoj Dragi.

Ukupna vrijednost projekta je 92.159,40 eura, što je u stopostotnom iznosu financirano EU sredstvima iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, a sredstva su dobivena putem natječaja LAGUR-a Vela Vrata.

Moderniziranje male ribarske infrastrukture nabavom dizalice za plovila usmjereno je prvenstveno prema razvoju i potrebama ribarskog sektora s područja Općine Mošćenička Draga, ali i susjednih općina i gradova, kao i potrebama ostalih vlasnika plovila te stranih nautičara.
Očekujemo da će postavljanje dizalice kroz poboljšanje uvjeta za malo ribarenje doprinijeti motivaciji ribara za nastavak bavljenja ribarstvom, te da će oni svoje bogato znanje i iskustvo prenijeti na mlađe generacije – rekla je na svečanosti Alessandra Selak, v.d. ravnateljice Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, te se posebno zahvalila FLAG-u Vela Vrata i voditeljici Eliani Zec Solina.

Velebna, kolosalna dizalica
Načelnik Općine Mošćenička Draga Riccardo Staraj je istaknuo da uz ovu “veliku i prekrasnu”, Mošćenička Draga ima i jednu manju dizalicu, lokalnog karaktera, za manje brodice.
– Ova velebna dizalica, kolosalna rekao bih, podigla je našu tradicijsku barku Sveti Andrija, a sigurno će imati priliku dizati i mnoge druge brodove veće nosivosti.

Bit će od velike pomoći ne samo ribarima, već i turistima i bit će dodatni motiv za razvitak nautičkog turizma.

Mošćenička Draga će nastojati u idućem razdoblju poticati proširenje ovog područja uz izgradnju lukobrana, te izgradnju jedne mini marine koja mora doći u naš kraj, a krajnja intencija je da se ribarstvo na velika vrata vrati u Mošćeničku Dragu.

Želimo da se vrate tradicijska plovila koja pripadaju Dragi, no sada su na vezu u Plominu ili Rijeci. Zahvaljujem svima koji su dali doprinos realizaciji ovog značajiog projekta – rekao je Riccardo Staraj.

Riješen jedan od dva velika problema

Zatim se u detaljnije zahvale svima uključenima u realizaciju projekta uključio Đani Mohović.

– Ovdje u Mošćeničkoj Dragi, ljudi kada žele kupiti neku brodicu uvijek gledaju da budu ispunjena dva uvjeta – da imaju vez, u čemu smo nažalost ograničeni, te da imaju adekvatnu dizalicu.

Rekao bih da smo jedan od ova dva problema sada riješili i to za dosta daleku budućnost. Nova dizalica će moći podići plovilo dužine 12 ili 13 metra, bilo da se radi o motornim brodicama ili jedrilicama.

Imali smo viziju, imali smo odlične stručnjake koji su sudjelovali u realizaciji projekta, a bilo je tu i volonterstva i treba zahvaliti svima koji su dali doprinos u tome da se početna vizija iz ideje pretvori u stvarnost kojoj danas svjedočimo – zaključio je Mohović.

Izvor: https://www.novilist.hr

Translate