Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Opatija – Lovran – Mošćenička Draga:
- putem telefona na broj +385 51 271 797
- putem faxa na broj +385 51 271 797
- putem elektroničke pošte: info@portopatija.hr
- poštom ili donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, Viktora cara Emina 3, 51410 Opatija od 08.00 do 11.00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Florijan Hrvoje
e-pošta: hrvoje@portopatija.hr
tel: +385 51 271 797
fax: +385 51 271 797

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrasci: