Novosti

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Opatija, 03. travanj 2019. godine

NABAVA RADOVA NA DOGRADNJI OBALE I IZGRADNJI OBALNE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI
Evidencijski broj: EN-N12/19
Rok za dostavu ponuda: 23. travnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0012891.

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Opatija, 26. ožujka 2019. godine

Naručitelj Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi evidencijski broj: EN-N-12/19.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) na stranicama EOJN 26. ožujka 2019. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.