Odlukom Primorsko-goranske županije, a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske radi osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, 1999. godine osnovana je Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 10 luka: Preluk, Volosko, Dražica, Opatija, Portić, Ičići, Ika, Lovran, Medveja i Mošćenička Draga, s ciljem upravljanja, korištenja i izgradnje luka županijskog i lokalnog značaja.

Lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga obavlja poslove utvrđene Zakonom:

  • Briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  • Gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
  • Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
  • Osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa,
  • Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekta,
  • Usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  • Donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  • Lučka uprava obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, te daje koncesije za lučke djelatnosti.