Površina lučkog područja
34.969 m2, od toga je 6.312 m2 kopno, a 28.657 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.                         

Lokacija
Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, Grad Opatija

Geo - lokacija
ϕ = 45°20'2 N; λ = 14°19'0 E                          

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Opatija 771/1, 771/2, 772/1 dio, 447 zgr, 457 zgr i 55/3 dio.

Luka se sastoji od operativnog gata, operativne obale za opskrbu plovila gorivom i obala za privez brodica. Operativni gat je dužine 100 metara, obostrano je operativan, dubine uz gat su od 4 do 5,5 metara te kapaciteta priveza jednog velikog i tri manja broda. Operativna obala za opskrbu plovila gorivom je dužine 34 metra i dubine 4,5 metara. Obala za privez brodica je ukupne dužine 200 metara, dubine uz obalni zid od 1 do 2 metra te kapaciteta priveza 70 brodica; na sidrenim vezovima nalazi se privezano još 70 brodica. Svi dijelovi - objekti luke, masivnog su tipa gradnje od kamena i betona, i u dobrom su stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice nosivosti 5 tona, manjom ručnom dizalicom za brodice, te malim navozom za brodice. Luka također ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Smještaj u gradu pruža sve ostale usluge višeg standarda.